Forsøksordning om eldreomsorg:

Hoksrud glad for Lillesand-støtte

l Lillesand er en av bare seks kommuner som har sagt ja til Frp-forslaget om å la staten finansiere pleie- og omsorgstjenestene